Back
Henning Røed: Blekksprut (Hardcover, Norwegian language, 2021, Humanist forlag) No rating

Blekkspruten er en forunderlig skapning. Foruten å værer bærer av nattsvart blekk, har den nebb …

Det som overrasket meg mest, var at blekkspruter ikke får noen som helst opplæring av foreldrene, rett og slett fordi disse er døde før avkommet vokser opp. De må altså klare seg med det de har av instinker og det de greier å pønske ut på egen hånd. I tillegg lærte jeg at de færreste blekksprutarter lever mer enn høyst to år. Dette betyr jo også at de blekksprutene som forskerne tester intelligens på, ofte bare er ett eller to år gamle. Og likevel løser de kompliserte tester som ikke engang mennesker klarer når de er på den alderen.

Blekksprut by  (Page 8)