Back
Emil V. Nilsson: Rävbacken (Swedish language, Natur & Kultur) No rating

Rävbacken, en fyra fotbollsplaner stor åkerholme i Uppland, var helt igenvuxen av gran när Emil …

Spännande tema att läsa om: ängsmarksrestaurering, biologisk mångfald. Rävbacken, åkerholmen som författaren restaurerar tillsammans med sina grannar, ligger dessutom bara några mil från där jag bor.