Rävbacken

Hur arvet från Europas mammutstäpp väcktes till liv för blommor, fjärilar och bin

Swedish language

Published by Natur & Kultur.

ISBN:
978-91-27-18377-3
Copied ISBN!

View on OpenLibrary

No rating (1 review)

Rävbacken, en fyra fotbollsplaner stor åkerholme i Uppland, var helt igenvuxen av gran när Emil Nilsson tillsammans med familj och grannar för tio år sedan bestämde sig för att med egna händer göra en insats för den biologiska mångfalden.

I boken får vi följa arbetet, år för år, och hur de stegvis gör Rävbacken till den plats den är idag, en öppen ängs- och hagmark där 346 arter lever. Ängsmarkerna i Sverige har överlevt många utmaningar men förtvinar idag under granarnas mörker. Det öppna landskap som tidigare dominerade stora delar av vårt land håller på att försvinna.

Länge slog människor av växterna med lie. Kor har betat av allt det gröna under ännu längre tid. Många ängsväxter som då frodades uppstod på den vidsträckta mammutstäpp som dominerade Europa för mer än 50 000 år sedan. Ur ett historiskt perspektiv var det först nyligen som ängarna försvann och träden vandrade in. …

1 edition

En tusenårig historia och ett stycke land

No rating

Rävbacken är ett stycke mark väst om Uppsala där författaren Emil V. Nilsson tillsammans med familj och grannar genom flera år restaurerar tillbaka till ängsmark från den ansamling granar som stod mellan de tilliggande åkrarna när projektet började. Jag är inte särskilt kunnig om ängar och blommor; fast jag, som många, tycker att det är viktigt och bra med biologisk mångfald och det där. Platsen ligger dock bara några mil från där jag nu bor. Som man lärde på medieutbildningen när det begav sig: geografisk närhet kan göra allt aktuellt. Ett litet intresse kan kanske väckas till liv om det upplevs som nära.

Boken innehåller en rad kapittel där författaren varvar det konkreta arbetet och tankar runt det, med en berättelse som startar när gräsmarkerna uppstår för 30 miljoner år sen och fortsätter fram till i dag. Det är således båda långa och korta linjer i boken; konkret och abstrakt. …