Salongen i Jerusalem

Tro, krigog spionasje

Paperback, 446 pages

Norsk bokmål language

Published by Kagge forlag.

ISBN:
978-82-489-1996-4
Copied ISBN!
4 stars (1 review)

Kampen om Palestina 1917-1948

I 1881 dro en kristen sekt fra Amerika till Jerusalem. De kalte seg Overvinnerne og var overbevist om at Jesus ville stige ned på Oljeberget samme år. Herren lot vente på seg. I stedet kom første bølge av jødiske sionister til landet. Den lille, kristne sekten vokste og ble boende i Jerusalem, i det som ble kalt American Colony. Øverste leder var norskfødte Anna Spafford. Hun og datteren Bertha skulle spille viktige roller i den dramatiske kampen om Palestina som var under oppseiling. American Colonys storslåtte salong ble etter hvert liggende i krigens frontlinje.

Med denne fortellingen som bakteppe, har Odd Karsten Tveit skrevet en eventyrlig beretning om maktkamp i Palestina fra første verdenskrig og fram til Israel ble stat i 1948.

1 edition

Salongen i Jerusalem

4 stars

Jeg fikk boka i bursdagsgave av fetteren min forrige høsten. Den ble plutselig mer aktuell enn hva den burde ha vært.

Som jeg forventet meg er boka en fortelling om tiden fram til dannelsen av Israel, men det er mer enn så. Odd Karsten Tveit begynner fortellinga med å følge en amerikansk kristen sekt med norskettede Anna Spafford (som Tveit har skrevet en egen bok om) som skaper en koloni i Jerusalem sammen med et svenskt frikirkesamfunn fra Nås i Dalarna, der de skal drive veldedighetsarbeid i vente på Jesus gjenkomst. Det var for øvrig hovedinspirasjonen for Selma Lagerlöfs bok 'Jerusalem'.

Med fare for at det blir en sprikende bok forteller altså Tveit om både American Colony og Palestina; om menneskene, politikken og relasjonene. Det fantes tider der jeg kjente at han forlot American Colony, men han kom alltid tilbake. Jeg syntes at det var et grep som fungerer, det …

Subjects

  • Palestina
  • Israel
  • Overvinnerne
  • Anna Spafford

Lists