No more dirty looks

the truth about the toxins in your beauty products and the safe must-haves to keep you looking hot

English language

Published 2010 by Da Capo Lifelong Books.

ISBN:
978-0-7382-1396-5
Copied ISBN!
OCLC Number:
435418357

View on OpenLibrary

2 stars (1 review)

1 edition

Anmeldelse: Blæh

2 stars

Snubla over denne da jeg prøvde å sette meg litt dypere inn i hudpleie. Når jeg jobber på apotek, er hudpleieavdelingen avdelingen med størst vareutvalg, og samtidig den avdelingen jeg synes det er vanskeligst å manøvrere i når jeg skal veilede kunder. Det er et mangfold av produsenter, produktene ligner på hverandre, ofte er det småting som skiller det ene fra det andre produktet, og det er vanskelig å argumentere for at den rådyre kremen som i tillegg inneholder noe parfyme ingen vet hva inneholder fortjener en høyere pris enn apotekets langt billigere egenmerke med en langt mer overskuelig ingrediensliste. Og selv om ingredienslisten er overskuelig, så er evidensen for effekten som gjerne loves fra produsentenes side langt mer nyansert på sitt beste.

Derfor trodde jeg denne boka kanskje kunne gi meg litt nyttig kunnskap. Forfatterne er journalister, og de har konferert med ulike fagfolk for å komme nærmer noen …