Back

reviewed Raudt støv by Tore Kvæven

Tore Kvæven: Raudt støv (EBook, Norwegian nynorsk language, 2023, Det Norske Samlaget) 3 stars

Året er 2060. Generalløytnant John Arnhem og elitesoldatane hans ligg skjult bak røter og breie …

SciFi-dystopi på poetisk nynorsk

3 stars

Content warning Kan inneholde små spoilere