Hjartet er ingen logrande hund

Hardcover, 172 pages

Published 2019 by Det Norske Samlaget.

ISBN:
978-82-521-9595-8
Copied ISBN!

View on OpenLibrary

4 stars (1 review)

Om å fri seg frå fortida. Ei kvinne reiser til barndomsheimen for å pleie si dødssjuke mor. Ho kjenner på skamma over å ikkje ha klart å skape sitt eige liv. I møtet med sjukdom og død oppstår spørsmålet om kven ho er og vil vere. Kan ho konfrontere den religiøse faren? Kan ho frigjere seg frå fortida og igjen komme nær mannen ho elskar?

1 edition