To forteljingar

121 pages

Norwegian, Norwegian nynorsk language

Published 1993 by Det norske samlaget.

ISBN:
978-82-521-4059-0
Copied ISBN!

View on OpenLibrary

4 stars (2 reviews)

Boka inneheld forteljingane "Og så kan hunden komme" og "Lines hår", to prosastykke med isolasjon, kommunikasjonsproblem og døde hundar som tema.

3 editions

avatar for nrmn

rated it

5 stars